Pistolskytte är en spännande och utmanande sport för såväl unga som äldre. Det finns många olika grenar inom pistolskyttet att välja på. Grunderna är dock alltid de samma, att träffa mest och bäst. Sen skiljer det mellan grenarna på hur lång tid du har på dig, hur målet ser ut och på vilket avstånd det sitter. Pistolskyttet bedrivs med luftpistol eller krutpistol och revolver laddade med krut.

Nyfiken

I Sverige har vi 11 olika skytteförbund och Säffle Pk är medlem i två, Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. De flesta av grenarna som skjuts inom Svenska Skyttesportförbundet finns med på det olympiska programmet och inom Pistolskytteförbundet har vi det som kallas Nationella skyttet.

Eftersom det finns så många olika grenar och vapenklasser finns här något för alla.

Kalendern

Vänta bara...

Tävla

Läs mer om de tävlingar vi arrangerar. Här hittar du inbjudningar och resultat men även lite annan information.

Sponsorer

Utan våra sponsorer skulle vi inte vara där vi är idag.
Vi är er evigt tacksamma för det stöd ni ger oss.

Medlem