Kallelse till årsmöte för Säffle Pistolskytteklubb

Tisdagen den 22 februari klockan 18:00 via Zoom.

Mötet sker digitalt. Länk med inbjudan kommer att skickas ut via e-post till de medlemmar vi har e-postadresser till, och kommer dessutom att finnas anslaget på hemsidan www.safflepk.se

Stadgeenliga ärenden

Dokument och eventuella förslag till årsmötet kommer att finnas anslaget på hemsidan och i klubbstugan.

Prisutdelningar kommer inte ske i samband med årsmötet utan detta hoppas vi kunna genomföra i anslutning till Påskfälten.

Välkomna!

Publicerat den
Kategoriserat som Medlemsbrev